De Goede Herderschool is een school voor basisonderwijs met een uitstekende reputatie in de wijk Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam. De naam van onze school komt van het beroemde verhaal van de goede herder. Ieder schaap was belangrijk. Dat is onze inspiratie: ieder kind telt.

De Goede Herderschool, de school waar ieder kind telt!

Ieder kind is belangrijk. Daarom werken wij hard aan de talentontwikkeling van onze leerlingen. Elk kind krijgt bij ons een passend niveau en tempo. Kinderen die aan complexere leerstof behoefte hebben, dagen we graag uit. Daarom hebben we in cursusjaar 2012-2013 ook de Plusklas in het leven geroepen. Kinderen die wat extra oefening nodig hebben, geven we met veel plezier het nodige steuntje in de rug.

mensvorming

Mensontwikkeling
Even belangrijk als verstandelijke vorming vinden we de mensontwikkeling. We streven ernaar onze leerlingen op te voeden tot evenwichtige mensen, met waarden en normen, die respectvol omgaan met de ander.

Kenmerken
Onze school wordt gekenmerkt door onder meer:
-Een heldere structuur: Kinderen weten waar ze aan toe zijn.
-Duidelijkheid
-Modern klassikaal onderwijs met aandacht voor de individuele leerling.
-Intensieve samenwerking peuters-kleuters
-Uitstekende zorgstructuur

GHS SchiebroekLeeromgeving
Als u ons gebouw binnenkomt valt onmiddellijk de prettige en verzorgde atmosfeer op. Een betekenisvolle leeromgeving vinden wij belangrijk.

Leerkrachten
Zonder goede leerkrachten geen goed onderwijs. Wij zijn blij met ons betrokken en enthousiast team. Onze leerkrachten:

-professionaliseren zich zelf voortdurend
-zorgen voor betrokkenheid van de leerlingen

-hebben hoge verwachtingen van de leerlingen
-zijn in staat om te differentiëren
-vinden elk kind belangrijk
-scheppen een betekenisvolle leeromgeving
-kunnen hun eigen handelen kritisch bekijken

Leerlingenzorg
Handelingsgericht werken is de basis van onze leerlingenzorg. We streven door middel van observaties en toetsen er naar elk kind de zorg te geven, die het nodig heeft. Door zo vroeg mogelijk te signaleren en zo adequaat mogelijk te handelen streven wij naar een preventieve aanpak.

Ons zesstappenmodel
De zorg op de Goede Herderschool kan bestaan uit zes stappen. Ieder kind kan, indien noodzakelijk, voor die zorg in aanmerking komen. Elke stap betekent een toenemende zorg voor het kind en een toenemend contact tussen ouder(s) en school!

Stap 1 Waarnemen en signaleren: de gegevens van alle leerlingen in de groep worden verzameld en deze gegevens worden gebruikt om aandachtspunten te verzamelen voor het individuele kind en voor de groep. Samen met de IB-er maakt de leerkracht twee keer per jaar een groepsplan, waarin deze aandachtspunten zijn verwerkt.
Stap 2 Analyseren, collegiale consultatie: voor leerlingen waarvan onduidelijk blijft wat zij nodig hebben, gaat de leerkracht in overleg met collega‟s en IB'er. Dit wordt ook met de ouders besproken.
Stap 3 Plannen en realiseren: er wordt een plan gemaakt voor het individuele kind. Wat of wie is er nodig om het kind verder te helpen. Het plan wordt uitgevoerd en geëvalueerd.
Stap 4 Aanmelden bij externe(n): de IB-er bespreekt, met goedkeuring van de ouder(s) de leerling met één of meerdere deskundigen van buiten de school. Te denken valt aan een logopedist, een cesartherapeut of een schoolmaatschappelijk werker.
Stap 5 Bieden van passende speciale zorg: vanuit PPO (Passend Primair Onderwijs) kan hulp geboden worden. Mocht dit niet voldoende zijn, kan ook hulp geboden worden buiten de school. De leerling gaat naar een andere vorm van onderwijs of naar een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO).
Stap 6 Nazorg en evaluatie: de geboden adviezen en zorg worden geëvalueerd, knelpunten worden besproken en indien mogelijk opgelost. Het zorgplan wordt eventueel aangepast.

Door middel van deze zes stappen zoeken wij in samenwerking met u naar de juiste ondersteuningsbehoefte van uw kind.

Kennismaken
Wilt u kennismaken met onze school? Klik hier.

nieuwsbrief

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.

Introductiefilmpje GHS

agenda

01.jpg

Zoeken

Rondleiding

rondleiding Aangepast