openingstijden

van de peuterspeelzaal

Peutergroep Kastanjeplein is verbonden aan de Goede Herderschool. De peutergroep maakt voor haar activiteiten gebruik van twee groepsruimten in de school.

De peutergroep is vijf dagen per week geopend. We werken met vaste stamgroepen, zodat uw kind zoveel mogelijk met dezelfde kinderen in een groep zit. In overleg met u kijken we wat voor uw peuter en u de beste dagdelen zijn en plaatsen we uw kind in een van de groepen. Ieder kind heeft een mentor. De mentor is aanspreekpunt voor de ouders.

Per groep zijn er maximaal 16 peuters aanwezig. De peuters zijn 8 uur per week aanwezig. Als uw kind een indicatie heeft voor extra spelen en leren, is uw kind 16 uur per week aanwezig. De indicatie ‘extra spelen en leren’ wordt rond 14 maanden afgegeven door het consultatiebureau.
U kunt uw kind brengen tussen 8.20 uur en 8.45 uur en weer ophalen is tussen 12.15 uur en 12.30 uur of tussen 14.45 uur en 15.00 uur. 

Vakanties
De vakanties van de peutergroep lopen gelijk met die van de Goede Herderschool.

Klik hier voor de vakanties van peutergroep

ontwerp en realisatie: Impuls