Klachtenregeling

De leidsters zijn voor de ouders in beginsel de eerst aanspreekbare persoon personen waar het gaat om zaken die niet geheel naar wens verlopen.

Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u zich wenden tot de directie van de  Goede Herderschool.

Voor de externe behandeling van klachten zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Indien Peutergroep Kastanjeplein de klacht niet binnen zes weken afhandelt of niet naar behoren afhandelt, kunnen de ouders/verzorgers hun klacht aan deze externe geschillencommissie voorleggen.

Klik hier voor de website van de geschillencommissie.

Ook hebben ouders/verzorgers in een aantal gevallen het recht om hun klacht direct aan de Geschillencommissie Kinderopvang voor te leggen.

In artikel 7 van de ‘Klachtenregeling Peutergroep Kastanjeplein’ leest u meer over de Geschillencommissie Kinderopvang. In dat artikel 7 is tevens het geschilartikel van de Geschillencommissie Kinderopvang opgenomen.

ontwerp en realisatie: Impuls