klachtenregeling

De peuterleidsters zijn voor de ouders het eerste aanspreekpunt bij zaken die niet geheel naar wens verlopen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de directie van de Goede Herderschool.

Mocht deze route niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u een formele klacht indienen bij het College van bestuur van Stichting PCOHS (Bergse Linker Rottekade 315, 3056 LK Rotterdam, info@spcohs.nl).

De peuteropvang heeft ook een vertrouwenspersoon; mevrouw Irene van Kesteren is daartoe aangesteld door het bestuur van Stichting PCOHS. In meer delicate kwesties kunt u zich tot haar wenden. Mevrouw Van Kesteren is bereikbaar via het e-mailadres vertrouwenspersoon@pcohs.nl.

De (interne) klachtenprocedure van Peutergroep Kastanjeplein is neergelegd in de Klachtenregeling Peutergroep Kastanjeplein. Klik hier voor de (interne) klachtenprocedure.

Klik hier voor het klachtenformulier.

Indien de interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie.  

U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien redelijkerwijs niet van u kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij Stichting PCOHS indient.

In het jaar 2019 zijn geen klachten gemeld, klik hier voor het certificaat 'geschilvrij'.

ontwerp en realisatie: Impuls