Schooltijden en overblijven

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben wij een continurooster. Dit betekent dat de leerlingen van 8.30 uur tot 14.45 uur op school zijn en tussen de middag op school overblijven.
De schooltijden van dit schooljaar zijn voor alle groepen:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
08.30 uur 08.30 uur 08.30 uur 08.30 uur 08.30 uur
14.45 uur 14.45 uur 12.20 uur 14.45 uur 14.45 uur

Om 08.20 uur gaat de schoolbel en dan gaan de schooldeuren open. De leerlingen moeten om 8.30 uur in de klas zitten. De leerkracht begint dan met de les. Wanneer leerlingen te laat op school zijn, vullen ze een te-laat-briefje in. 

Overblijven
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag werkt de Goede Herderschool volgens een continurooster. De leerlingen eten op deze dagen in de klas bij de eigen leerkracht hun lunch op. Vervolgens spelen ze binnen en buiten onder begeleiding van een team van overblijfmedewerkers. Tijdens het spelen loopt er zowel op het kleuterplein, als op het voorplein ook altijd een leerkracht of medewerker van de school mee als extra begeleiding. De overblijfkosten zijn €65,- per kind per jaar. Hier worden de overblijfkrachten van betaald en speelmaterialen van gekocht.

Vrijwillige ouderbijdrage

Er is een vrijwillige ouderbijdrage van €35,- per kind. Van dit geld worden leuke extraatjes betaald voor de kinderen zoals een Sinterklaascadeautje of leuke uitstapjes. Voor het schoolreisje wordt een extra bijdrage gevraagd.  

ontwerp en realisatie: Impuls